miesięcznik, ISSN 1733-778X,
Gazeta bezpłatna.


redaktor naczelny: Krzysztof Więckowski
Redakcja: ul. Roździeńskiego 2a, 41-946 Piekary Śląskie, 794-940-944, redakcja@przegladpiekarski.pl
Reklama: reklama@przegladpiekarski.pl, 513-104-264
Wydawca: WESSU Krzysztof Więckowski, ul. Roździeńskiego 2a, 41-946 Piekary Śląskie
Druk: Polskapresse, ul. Baczyńskiego 25A Sosnowiec - Milowice
Numer konta bankowego: 21 1910 1048 2611 1710 3694 0001